Kennisplatform Geheugensteunpunt

Mensen met geheugenproblemen en hun naasten hebben behoefte aan informatie over de problematiek en zorgmogelijkheden. Voor inwoners van de regio Haaglanden is er de website www.geheugensteunpunt.nl.

Op deze website voor mensen met dementie en hun naasten, vindt u welke vormen van zorg en ondersteuning bij dementie in regio Haaglanden beschikbaar zijn. Op de website staan ook initiatieven om met lotgenoten in contact te komen. Bijvoorbeeld Ontmoetingscentra Dementie en Alzheimer Cafés.

Wilt u meer weten over het kennisplatform Geheugensteunpunt? Neem contact op met Marleen Quakkelaar via marleen.quakkelaar@transmuralezorg.nl.