Meerjarenplan dementie

Vereniging Transmurale Zorg werkt aan betere dementiezorg in de regio Haaglanden aan de hand van het Meerjarenplan Dementie. Het plan fungeert als stip op de horizon voor 2018-2020: wat is de komende jaren onze gezamenlijke focus en hoe is de netwerksturing ingericht? In het document zijn de visie en bijbehorende doelen en acties vastgelegd. Vereniging Transmurale Zorg heeft naast het meerjarenplan ook een publieksversie van het meerjarenplan ontwikkeld. Beide documenten zijn te vinden in de kennisbank. 

Visie Netwerk Dementie
De visie van het Netwerk Dementie is:

 • het bieden van goede en toegankelijke dementiezorg,
 • zonder merkbare schotten,
 • zo dicht mogelijk bij de woonomgeving van de patiënt,
 • afgestemd op de behoefte van de patiënt en de mantelzorger,
 • waarbij de patiënt zo veel mogelijk de regie heeft.

Thema’s Netwerk Dementie
Komende jaren ligt de nadruk op de volgende thema’s:

 • Focus op vroegsignalering en zorg in de thuisfase.
 • Versterken van de rol van de casemanager als regisseur in (bijna) elke fase.
 • Versterken van het samenspel van informele en formele zorg.
 • Voorkomen van crises.
 • Goede informatievoorziening en meer scholing en deskundigheidsbevordering.
 • Bewustwording en positieve beeldvorming