Meerjarenplan dementie

Vereniging Transmurale Zorg werkt aan betere dementiezorg in de regio Haaglanden aan de hand van het Meerjarenplan Dementie. Het plan fungeert als stip op de horizon: wat is de komende jaren onze gezamenlijke focus en hoe is de netwerksturing ingericht? In het document zijn de missie, visie en bijbehorende ambities vastgelegd. Vereniging Transmurale Zorg heeft naast het meerjarenplan ook een infographic van het meerjarenplan ontwikkeld. Beide documenten zijn te vinden in de kennisbank.