Haags Ontmoeten

Zorg- en welzijnsinstellingen in Den Haag werken – onder de noemer Haags Ontmoeten – samen om het leefplezier van kwetsbare ouderen te vergroten. Op een aantal locaties in de stad kunnen ouderen en mantelzorgers elkaar op een informele manier ontmoeten. Vereniging Transmurale Zorg heeft onderzocht hoe deze plekken een prominentere rol kunnen spelen in de zorg voor ouderen in Den Haag. We lichten beide initiatieven toe.

Haags Ontmoeten
Den Haag heeft ontmoetingscentra waar welzijns- en zorginstellingen kwetsbare ouderen, mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers opvangen en ondersteunen. Dit gebeurt onder de noemer Haags Ontmoeten. Haags Ontmoeten is voor kwetsbare ouderen vrij toegankelijk. Leefplezier en vitaliteit staan centraal. Mantelzorgers krijgen via Haags Ontmoeten ondersteuning aangereikt.
Haags Ontmoeten is opgezet in opdracht van de gemeente Den Haag en onderdeel van Den Haag Seniorvriendelijke stad en het actieprogramma Informele zorg. Programmacoördinatoren Haags Ontmoeten zorgen per stadsdeel voor afstemming. De centra moeten op termijn de spil worden in dementievriendelijke wijken in heel Den Haag.

Meer informatie
Meer informatie over Haags Ontmoete vindt u op www.haagsontmoeten.nl.